Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други обяви

Обява - обнародвано Решение No.351

Обява

Обява за заинтересованите лица и общественост

Обява

Обява по проект Независим Живот - Район Източен

Обява по проект Независим Живот – Район Източен

ОБЯВА ЗА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ПО ПРОЕКТ "РАСТЕМ ЗАЕДНО"

Район „Източен” като бенефициент на Проект „Растем заедно“ обявява  свободна позиция за следната длъжност:“музикален педагог“ . Документите на кандидатите ще се приемат от 06.02.2017г. до 10.02.2017г. в сградата на районната администрация,стая №23. Файлове за изтегляне Заявление Обява Музикален педагог  

Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободна позиция за следната длъжност: "Личен асистент"

ОБЯВА Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободни позиции за следните длъжности: ДЛЪЖНОСТ:  ЛИЧЕН АСИСТЕНТ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1 МЯСТО НА РАБОТА:  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА…

Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободни позиции за следните длъжности:"Личен асистент"-2 броя и "Домашен помощник"-1 брой

ОБЯВА №1   Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободни позиции за следните длъжности: ДЛЪЖНОСТ:  ЛИЧЕН АСИСТЕНТ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1 МЯСТО НА РАБОТА:  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ…