Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Регистър на подадените декларации от служителите на район "Източен" по чл. 35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ

Регистър на подадените декларации от служителите на район "Източен" по чл. 35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ