Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА   СТАРШИ ЕКСПЕРТ  В  ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО“

  1. АННА ИВАЙЛОВА ПЕНЧЕВА

Допуснатият  кандидат  трябва да се яви на тест   на 11.12.2023 г. от 10,00 ч. в сградата на район „Източен“- стая № 35.

Председател

на конкурсната комисия :

……........./ п /................…………………..

/ Мирослава Сукарева /

гр. Пловдив

30.11.2023 г.