Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Архив

Архив - Кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I

Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I Информация за кандидатстване по програмата Информация за учредяване на сдружение на собствениците Презентация Енергийна ефективност по НПВУ – ЕТАП I „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ…

Схема за разполагане на стационарни преместваеми обекти /СПО/, в зона за търговия северно от кв. 59, по плана на кв. "Дружба", гр. Пловдив

Проект подробен устройствен план

Проект подробен устройствен план - ВиК схема за линеен обект

Заповед №21ОА-1909/15.07.2021г.

Обявление за обществено обсъждане на ПУП-ПРЗ на кв. 143 по плана на кв. "Северно от панаирни палати"

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост по схема в УПИ I - 5, комплексно жилищно строителство, кв. 6-нов МФЗ "Изток", ул. "Батак" гр. Пловдив - за място №4

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост по схема в УПИ I – 5, комплексно жилищно строителство, кв. 6-нов МФЗ “Изток”, ул. “Батак” гр. Пловдив – за място №4

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост по схема на ул. "Батак" в УПИ I за комплексно застрояване II 553.63, жилищно застрояване и обществени дейности , кв. 11 по плана на кв. "Дружба", гр. Пловдив - за място №6

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост по схема на ул. “Батак” в УПИ I за комплексно застрояване II 553.63, жилищно застрояване и обществени дейности , кв. 11 по плана на кв. “Дружба”, гр. Пловдив…

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост по схема в зона за търговия на ул. "Батак" в УПИ I за комплексно застрояване II 553.63, жилищно застрояване и обществени дейности , кв. 11 по плана на кв. "Дружба", гр. Пловдив - за място №10

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост по схема в зона за търговия на ул. “Батак” в УПИ I за комплексно застрояване II 553.63, жилищно застрояване и обществени дейности , кв. 11 по плана на…

Протокол за системата на определяне резултатите на допуснатите кандидати до конкурс

Протокол