Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС