Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Регистър декларации по ЗПКОНПИ

ИМЕДЛЪЖНОСТДЕКЛАРАЦИЯ
1Стефка ЧолаковаДиректор,
Дирекция "Бюджет, финансово счетоводни и стопански дейности"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
2Анета Найденова – РашковаНачалник,
Отдел „Финанси и стопански дейности”
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
3Величка Георгиева МитоваГлавен експерт "Счетоводител",
Отдел „Финанси и стопански дейности”
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
4Стефка СимеоноваГлавен експерт „Образование и култура”,
Отдел „Финанси и стопански дейности”
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
5Катя СтефановаСтарши експерт "Счетоводител",
Дирекция " Бюджет, финансово счетоводни и стопански дейности"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
6Анелия Николаева ПоповаГлавен инспектор „Търговия и услуги“,
Отдел „Финанси и стопански дейности”
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
7Радка ДимитроваГлавен експерт "Човешки ресурси",
Отдел „Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси“
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
8Милена СтанкинаГлавен експерт,
"Информационно обслужване"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
9инж. Мариела СтойноваГлавен инженер,
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
10инж. Елена РусеваГлавен експерт "Електрификация",
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
11инж. Дора ТончеваГлавен експерт „Кадастър и регулация",
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
12техн. Анна ПенчеваГлавен специалист „Етажна собственост, кадастър и регулация”,
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
13техн. Йовка ГудеваГлавен специалист „УП и ПУП“,
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
14Иван ДишляновГлавен специалист "Пътна инфраструктура и благоустройство" - "ДДИ,
Дирекция "УТ, ИИ и Б"
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
15Свобода ТафроваСтарши специалист "НС",
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
16Мая ТаневаГлавен експерт,
"Здравеопазване и социални дейности" - ДДИ, Отдел: "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
17Васко ВасилевГлавен инспектор " Екология", Дейност 623 - Чистота - Местна дейностДекларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
18Илияна ГаръбскаСтарши инспектор " Екология", Дейност 623 - Чистота - Местна дейностДекларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
19Златка АнгеловаНачалник отдел,
"Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
20Марианна РангеловаСтарши експерт "Документооборот",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
21Дина ЛюцкановаСтарши експерт "Стопански дейности",
Отдел " Финанси и стопански дейности"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
22Галина ДоксеваМладши експерт "Гражданско административно обслужване",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика".
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
23Хермине Семерджиян - ЗароваГлавен специалист "Гражданско административно обслужване",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
24Светла КръстеваГлавен специалист "Гражданско административно обслужване",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
25Десислава СтойчеваМладши експерт "Компютърна обработка на информацията",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
26Ангелина БотевскаГлавен специалист "Жилищно настаняване",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
27Албена ПетроваМладши експерт "Гражданско административно обслужване", '
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
28Миглена БарбоваСтарши специалист "Касиер",
Дирекция " Бюджет, финансово счетоводни и стопански дейности"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
29Мариана ГеноваСчетоводител,
Други дейности по образованието
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
30Маргарита АнгеловаСчетоводител,
Други дейности по образованието
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
31Никола МаноловГлавен счетоводител,
Детски ясли и млечни кухни /счетоводство/
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
32Донка ХристоваКасиер,
Детски ясли и млечни кухни /счетоводство/
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
33Ивелина ВасеваМладши експерт " Жилищно настаняване",
Дирекция " Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
34Величка АрахангеловаМладши експерт,
Дирекция " Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
35Мария ТрендафиловаГлавен инспектор " Строителен контрол ",
Дирекция " Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство".
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
36Елица КръстеваГлавен експерт " Архитектура и градоустройство",
Дирекция " Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
37Златка ГеоргиеваСтарши специалист "Жилищно настаняване", Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"Декларация по чл.35, ал.1, т.1
38Арх. Соня АндоноваДиректор,
Дирекция " Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
39Добрияна ИвановаСтарши специалист "Стопански дейности",
Отдел "Финанси и стопански дейности"
Декларация по чл. 12 т.1
40Петя ДимитроваГлавен експерт "Административно обслужване и документооборот",
Отдел "Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси"
Декларация по чл.12, т.1
41Мирослава СукареваСекретар на район "Източен"Декларация по чл.35, ал.1, т.2
42Петър ВенковСтарши специалист "Домакин и ОМП"Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
43Юлияна МитеваГлавен специалист "Канцелария и контрол по решенията"Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
44Гергана ПетеваСчетоводител - Други дейности по образованиетоДекларация по чл. 35, ал.1, т.1
Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
45Йорданка ИгнатоваМладши експерт "УП и ПУП"Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
46Станислава ЛулчеваЗаместник - кмет "Устройство на територията, инженерна инфраструктура, благоустройство и стопански дейности"Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1
47Цветина КашилскаЗаместник - кмет " Екология, чистота и опазване на околната среда " /ЕЧООС/Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1
48Стойчо СтоевНачалник отдел ГРАО, ОК, ЗСД и ЖПДекларация по чл. 49, ал. 1, т. 2
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 32
49Валентина ТодороваГлавен специалистДекларация по чл. 35, ал. 1, т.1
50Добромир АврамовГлавен счетоводител, "Други дейности по здравеопазване" Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
51Десислава ХристозоваГлавен специалистДекларация по чл. 35, ал. 1, т. 1
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2