Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Регистър декларации по ЗПКОНПИ

ИМЕДЛЪЖНОСТДЕКЛАРАЦИЯ
1Стефка ЧолаковаДиректор,
Дирекция "Бюджет, финансово счетоводни и стопански дейности"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
2Анета Найденова – РашковаНачалник,
Отдел „Финанси и стопански дейности”
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
3Величка Георгиева МитоваГлавен експерт "Счетоводител",
Отдел „Финанси и стопански дейности”
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
4Стефка СимеоноваГлавен експерт „Образование и култура”,
Отдел „Финанси и стопански дейности”
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
5Катя СтефановаСтарши експерт "Счетоводител",
Дирекция " Бюджет, финансово счетоводни и стопански дейности"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
6Анелия Николаева ПоповаГлавен инспектор „Търговия и услуги“,
Отдел „Финанси и стопански дейности”
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
8Станислава Колева - ТрендафиловаНачалник отдел,
Отдел „Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси“
Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2
9Радка ДимитроваГлавен експерт "Човешки ресурси",
Отдел „Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси“
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
10Милена СтанкинаГлавен експерт,
"Информационно обслужване"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
11Петя Тенева ПетковаГлавен специалист „ Канцелария и контрол по решенията”,
Отдел „Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси“
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
12инж. Мариела СтойноваГлавен инженер,
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
13инж. Красимир ПоповГлавен експерт "Инвестиционна политика",
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
14инж. Елена РусеваГлавен експерт "Електрификация",
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
15инж. Дора ТончеваГлавен експерт „Кадастър и регулация",
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
16техн. Анна ПенчеваГлавен специалист „Етажна собственост, кадастър и регулация”,
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
17техн. Йовка ГудеваГлавен специалист „УП и ПУП“,
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
18Иван ДишляновГлавен специалист "Пътна инфраструктура и благоустройство" - "ДДИ,
Дирекция "УТ, ИИ и Б"
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
19Свобода ТафроваСтарши специалист "НС",
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
20Бойка ЧунчуковаГлавен специалист "Устройствено планиране и подробни устройствени планове"Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
21Еленка ИвановаСтарши специалист „Кадастър и регулация”,
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
22Мая ТаневаГлавен експерт,
"Здравеопазване и социални дейности" - ДДИ, Отдел: "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
23Васко ВасилевГлавен инспектор " Екология", Дейност 623 - Чистота - Местна дейностДекларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
24Илияна ГаръбскаСтарши инспектор " Екология", Дейност 623 - Чистота - Местна дейностДекларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
25Златка АнгеловаНачалник отдел,
"Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
26Марианна РангеловаСтарши експерт "Документооборот",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
27Дина ЛюцкановаСтарши експерт "Стопански дейности",
Отдел " Финанси и стопански дейности"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
28Галина ДоксеваМладши експерт "Гражданско административно обслужване",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика".
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
29Хермине Семерджиян - ЗароваГлавен специалист "Гражданско административно обслужване",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
30Светла КръстеваГлавен специалист "Гражданско административно обслужване",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
31Десислава СтойчеваМладши експерт "Компютърна обработка на информацията",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
32Ангелина БотевскаГлавен специалист "Жилищно настаняване",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
33Албена ПетроваМладши експерт "Гражданско административно обслужване", '
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
34Илинка ЧерпоковаГлавен специалист "Жилищно настаняване",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
35Миглена БарбоваСтарши специалист "Касиер",
Дирекция " Бюджет, финансово счетоводни и стопански дейности"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
36Ели ЗахариеваСчетоводител,
Други дейности по образованието
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
37Мариана ГеноваСчетоводител,
Други дейности по образованието
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
38Маргарита АнгеловаСчетоводител,
Други дейности по образованието
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
39Нели ЩърбеваСчетоводител,
Други дейности по образованието
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
40Никола МаноловГлавен счетоводител,
Детски ясли и млечни кухни /счетоводство/
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
41Донка ХристоваКасиер,
Детски ясли и млечни кухни /счетоводство/
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
42Цветина КашилскаГлавен специалист " Стопански дейности",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
43Ивелина ВасеваМладши експерт " Жилищно настаняване",
Дирекция " Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
44Величка АрахангеловаМладши експерт,
Дирекция " Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
45Мария ТрендафиловаГлавен инспектор " Строителен контрол ",
Дирекция " Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство".
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
46Елица КръстеваГлавен експерт " Архитектура и градоустройство",
Дирекция " Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
47Златка ГеоргиеваСтарши специалист "Жилищно настаняване", Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"Декларация по чл.35, ал.1, т.1
48Арх. Соня АндоноваДиректор,
Дирекция " Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
49Добрияна ИвановаСтарши специалист "Стопански дейности",
Отдел "Финанси и стопански дейности"
Декларация по чл. 12 т.1
50Петя ДимитроваГлавен експерт "Административно обслужване и документооборот",
Отдел "Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси"
Декларация по чл.12, т.1
51Мирослава СукареваСекретар на район "Източен"Декларация по чл.35, ал.1, т.2
52Ерол СадъковЗаместник - кмет "Обществен ред, сигурност, интеграция на малцинствата и социална политика"Декларация по чл.35, ал.1, т.1
53Атанас КунчевЗаместник - кмет "Устройство на територията, инженерна инфраструктура, благоустройство и стопански дейности"Декларация по чл.35, ал.1, т.1
54Петър ВенковСтарши специалист "Домакин и ОМП"Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
55Веселина АтанасоваСчетоводител - Други дейности по образованиетоДекларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
56Василка ЧопковаЗаместник - кмет "Екология, чистота и опазване на околната среда" /ЕЧООС/Декларация по чл.35, ал.1, т.1
57Юлияна МитеваГлавен специалист "Канцелария и контрол по решенията"Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
58Адреана ГеоргиеваГлавен специалистДекларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
59Йорданка ИгнатоваМладши експерт "УП и ПУП"Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2