Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Инвестиционно предложение: "Проектиране на паркинг" в част УПИ I-526.141 - комплексно жилищно строителство, кв. 21 по регулационния план на ЖК "Изгрев", гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.141 и част от ПИ с идентификатор 56784.526.137, кв. 21 жк "Изгрев", ул. "Преспа" № 8-12, район "Източен", Община Пловдив, с възложител район "Източен" - община Пловдив