Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обяви

Обява за конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Отдел „Финанси и стопански дейности”

Обява за конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Отдел „Финанси и стопански дейности”

Обява за конкурс за длъжността Началник отдел в Отдел "Гражданско административно обслужване и управление на собствеността"

Обява за конкурс за длъжността Началник отдел в Отдел „Гражданско административно обслужване и управление на собствеността“

Район "ИЗТОЧЕН" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ обявява публичен търг с тайно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост

Район „ИЗТОЧЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ обявява публичен търг с тайно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост

Обява от "ЕКО КОНСУЛТ РЕСУРС" ЕООД

Обява

Обявление

Обявление

Обява - обнародвано Решение No.351

Обява

Обявление

Обявление

Обява за среща за обществено обсъждане

Обява за среща за обществено обсъждане

Обява за свободна позиция за длъжност Учител в детска градина

Обява Заявление

Обява от "Комак инженеринг" ЕООД

Обява