Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други обяви

Инвестиционно намерение ГАРО 2004 ЕООД

Обява за инвестиционно предложение

ОБЯВА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Заповед на министъра на земеделието, храните и горите

Одобрена схема за разполагане на преместваеми търговски обекти

Обява относно "Път II-56 "Пътен възел "Скобелева майка" - път II-86 /югоизточен обход на гр.Пловдив/"

Обявление, съобщение, протокол и схема на РЕСУТ

Обява за длъжността Главен експерт в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Обява за длъжността Директор дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Обявление No.11