Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Карта на района

Район „Източен“ - Община Пловдив има следните граници:
На запад с бул. „Източен“
На север с река „Марица“
На изток с бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Освобождение“
На юг с бул. „Санкт Петербург"

Територията на района обхваща 6,34 кв.км. Броят на населението към момента, по постоянен адрес, е 61443 жители.
Район „Източен“ е съставен от кв. „Изгрев“, кв. „Дружба“, кв. „I-ва Каменица“, кв. „II-ра Каменица“, кв. „Чайка“ , кв ,,Ландос", ,,Първа градска част", ,,Гладно поле", ,,Многофункционална зона Изток", ,,Източна индустриална зона 4-та част".

Карта на Район Източен Пловдив