Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други обяви

Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС с вх. № ОВОС - 1207-3/22.06.2021г.

Инвестиционно предложение

Обява Инвестиционно предложение Инвестиционно предложение част 1 Инвестиционно предложение част 2

Инвестиционно намерение ГАРО 2004 ЕООД

Обява за инвестиционно предложение

ОБЯВА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Заповед на министъра на земеделието, храните и горите

Одобрена схема за разполагане на преместваеми търговски обекти

Обява относно "Път II-56 "Пътен възел "Скобелева майка" - път II-86 /югоизточен обход на гр.Пловдив/"

Обявление, съобщение, протокол и схема на РЕСУТ

Обява от "ЕКО КОНСУЛТ РЕСУРС" ЕООД

Обява