Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Архив

ОБЯВЛЕНИЕ НА СХЕМА ЗА ОТДАВАНЕ НА ПАРКОМЕСТА НА БУЛ. "ИЗТОЧЕН" И УЛ. "СЛАВЕЙНА"

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността главен експерт в отдел "Финанси и стопански дейности"

Обява-Конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Финанси и стопански дейности"

Съобщаване на ПУП - ПРЗ

Схема в зона за търговия, за разполагане на преместваеми търговски обекти на ул. "Батак"

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги, в УПИ XII - обществена дейност от кв. 28 по плана на кв. " Втора Каменица" гр. Пловдив

Схема за ситуиране на СПО за пакетирани стоки, цигари, алкохол, плодове и зеленчуци за разполагане на един брой СПО, в зона за търговия

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги, в УПИ 1- 526.186, за , компл. жил. строителство и магазини, кв. 11 —нов, по действащия регулационен плана на кв. „Изгрев” - гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.270 по КК и КР на гр. Пловдив.

Схема за разполагане на ВПС- за търговия и услуги, в УПИ за , компл. жил. строителство и магазини, кв.б —нов, по плана кв. „Изгрев” - гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.63 по КК и КР на гр. Пловдив.

Съобщение за комплексен строеж и разрешение за строеж