Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Архив

Съобщаване на ПУП-ПРЗ

Обявление №27

Обявление №26

Обявление

Обявление

СЪОБЩАВАНЕ - ПУП-ПРЗ

Съобщаване на ПУП

Одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.2 по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив

Констативен АКТ No.64 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.63 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ