Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на ВПС- за търговия и услуги, в УПИ за , компл. жил. строителство и магазини, кв.б —нов, по плана кв. „Изгрев” - гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.63 по КК и КР на гр. Пловдив.