Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за ситуиране на СПО за пакетирани стоки, цигари, алкохол, плодове и зеленчуци за разполагане на един брой СПО, в зона за търговия