Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обява-Конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Финанси и стопански дейности"