Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги, в УПИ 1- 526.186, за , компл. жил. строителство и магазини, кв. 11 —нов, по действащия регулационен плана на кв. „Изгрев” - гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.526.270 по КК и КР на гр. Пловдив.