Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги, в УПИ XII - обществена дейност от кв. 28 по плана на кв. " Втора Каменица" гр. Пловдив