Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Архив

Обявление

Обявление относно изработване на ВиК схема към ПУП

Съобщение №КП 10-П31/11.03.2021г. до Николай Евтимов, бул. "Шести Септември" №225, гр. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ №32

ОБЯВЛЕНИЕ №31

ОБЯВЛЕНИЕ №30

ОБЯВЛЕНИЕ №29

ОБЯВЛЕНИЕ №28

ОБЯВЛЕНИЕ НА СХЕМА ЗА ОТДАВАНЕ НА ПАРКОМЕСТА НА БУЛ. "ИЗТОЧЕН" И УЛ. "СЛАВЕЙНА"

Съобщаване на ПУП - ПРЗ