Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността главен експерт в отдел "Финанси и стопански дейности"