Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на стационарни преместваеми обекти /СПО/, в зона за търговия северно от кв. 59, по плана на кв. "Дружба", гр. Пловдив