Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед №21ОА-1909/15.07.2021г.