Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост по схема в УПИ I - 5, комплексно жилищно строителство, кв. 6-нов МФЗ "Изток", ул. "Батак" гр. Пловдив - за място №4

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост по схема в УПИ I - 5, комплексно жилищно строителство, кв. 6-нов МФЗ "Изток", ул. "Батак" гр. Пловдив - за място №4