Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост по схема в зона за търговия на ул. "Батак" в УПИ I за комплексно застрояване II 553.63, жилищно застрояване и обществени дейности , кв. 11 по плана на кв. "Дружба", гр. Пловдив - за място №10

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост по схема в зона за търговия на ул. "Батак" в УПИ I за комплексно застрояване II 553.63, жилищно застрояване и обществени дейности , кв. 11 по плана на кв. "Дружба", гр. Пловдив - за място №10