Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявление за обществено обсъждане на ПУП-ПРЗ на кв. 143 по плана на кв. "Северно от панаирни палати"