Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА   ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР  В  ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО“

 

С   П   И   С   Ъ   К

 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА   ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР  В  ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО“

 

 

 

  1. АБДУЛ БАСЕТ  ИСА

Допуснатият  кандидат  трябва да се яви на тест   на 12.06.2024 г. от 10,30 ч. в сградата на район „Източен“- заседателна зала.

Председател

на конкурсната комисия :

……........./ п /................…………………..

/ Сениха Ловчалиева  /

гр. Пловдив

31.05.2024 г.