Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за  разполагане на стационарни преместваеми обекти /СПО/, за търговия и услуги, в УПИ I- Комплексно застрояване, кв. 55 по плана  на кв. „Дружба“, гр. Пловдив .

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че с

Протокол № 2 т. 8 от 23.04.2024г. на РЕСУТ при район „Източен“ е одобрена  схема за  разполагане на стационарни преместваеми обекти /СПО/, за търговия и услуги, в УПИ I- Комплексно застрояване, кв. 55 по плана  на кв. „Дружба“, гр. Пловдив .

 

Може да се кандидатства за следните обекти:

  1. СПО №1  с площ 16.00кв.м
  2. СПО № 2 с  площ 16.00кв.м
  3. СПО № 3 с площ  12.00кв.м

 

Справки могат да се правят всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч. на офис № 2/ стопански дейности/ на район „Източен“, бул. „Шести септември“ № 274 , гр. Пловдив.

Заявления за ползване на място общинска собственост чрез поставяне на стационарен преместваем обект по одобрена схема се подават на офис № 4-деловодство от  08:30ч. на  02.07.2024г.  до  17:00ч. на   15.07.2024г.

Качено на информационното табло на  01.07.2024г. и публикувано на електронната страница на район „Източен“ .