Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Архив

Констативен АКТ No.62 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.61 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.60 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.59 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.58 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.57 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.56 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.55 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.54 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.53 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ