Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.2 по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив