Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №КП 10-П31/11.03.2021г. до Николай Евтимов, бул. "Шести Септември" №225, гр. Пловдив