Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Търгове и Конкурси

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стационарни преместваеми обекти находящи се в гр. Пловдив пред централния вход на "Гробищен парк Център"

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, бул. "Източен" №10 - помещение №11

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, бул. "Източен" №10 - помещение №1