Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Търгове и Конкурси

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост по схема в УПИ I - 5, комплексно жилищно строителство, кв. 6-нов МФЗ "Изток", ул. "Батак" гр. Пловдив - за място №4

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост по схема в УПИ I – 5, комплексно жилищно строителство, кв. 6-нов МФЗ „Изток“, ул. „Батак“ гр. Пловдив – за място №4

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост по схема на ул. "Батак" в УПИ I за комплексно застрояване II 553.63, жилищно застрояване и обществени дейности , кв. 11 по плана на кв. "Дружба", гр. Пловдив - за място №6

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост по схема на ул. „Батак“ в УПИ I за комплексно застрояване II 553.63, жилищно застрояване и обществени дейности , кв. 11 по плана на кв. „Дружба“, гр. Пловдив…

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост по схема в зона за търговия на ул. "Батак" в УПИ I за комплексно застрояване II 553.63, жилищно застрояване и обществени дейности , кв. 11 по плана на кв. "Дружба", гр. Пловдив - за място №10

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост по схема в зона за търговия на ул. „Батак“ в УПИ I за комплексно застрояване II 553.63, жилищно застрояване и обществени дейности , кв. 11 по плана на…

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост

СПИСЪК НА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ ОТ 61-ВА МЕХАНИЗИРАНА БРИГАДА-КАРЛОВО

СПИСЪК НА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ ОТ 61-ВА МЕХАНИЗИРАНА БРИГАДА-КАРЛОВО Файлове за изтегляне: СПИСЪК

ЗАПОВЕД №ЗРИ-537/17.12.2015г.

ЗАПОВЕД 537 Файлове за изтегляне: ЗАПОВЕД ЗАПОВЕД

РАЙОН"ИЗТОЧЕН"-ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание чл.56 от ЗУТ,чл.33,ал.9 и ал.10 от НРПОТДОДЕГОТОП РАЙОН“ИЗТОЧЕН“-ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Файлове за изтегляне: ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

РАЙОН "ИЗТОЧЕН"-ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание чл.56 от ЗУТ,чл.9 и ал.10 от НРПОТДОДЕГОТОП РАЙОН „ИЗТОЧЕН“-ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Предмет на търга-определяне на ползвател на част от имот общинска собственост,по одобрена от ЕСУТ на…

ЗАПОВЕД № ЗРИ 104/13.03.2015г. На основание чл.46, ал.1, т.П от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ, чл.ЗЗ, ал.1, във връзка с чл.32 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности

ЗАПОВЕД № ЗРИ 104/13.03.2015г. На основание чл.46, ал.1, т.П от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ, чл.ЗЗ, ал.1, във връзка с чл.32 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията…

Провеждане на публичен търг

Провеждане на публичен търг с явно наддаване на места по одобрени схеми по чл. 56 от ЗУТ Файлове за изтегляне: Обява