Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стационарни преместваеми обекти находящи се в гр. Пловдив пред централния вход на "Гробищен парк Център"