Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, бул. "Източен" №10 - помещение №11