Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявяване на схеми за разполагане на СПО

Схема за разполагане на стационарни преместваеми обекти /СПО/ в зона за търговия на ул."Острец"

СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СПО

Обявление

Схема в зона за търговия , за разполагане на СПО в Упи I за общ. обс. дейн. и подземни гаражи, кв. 6-нов по плана на кв. "Гладно поле" гр. Пловдив

Схема за разполагане на стационарни преместваеми обекти /СПО/, в зона за търговия на ул. "Храбрец"

Схема в зона за търговия, за разполагане на СПО в УПИ I - компл. жил. застрояване, кв.27 по плана на кв. "Дружба"