Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявяване на схеми за разполагане на СПО

Схема за разполагане на СПО, разрешение за павилион №7 в УПИ I - за комплексно жилищно строителство, кв.12, по плана на кв. "Изгрев", гр. Пловдив

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ I - Комплексно жил. стр. и магазини, кв.6 по плана на кв. "Изгрев", гр. Пловдив

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ VIII - 553.219, детска градина от кв. 1б нов по действащия регулационен план на кв. "Ландос" - Пловдив

Схема за разполагане на станция за зареждане на електромобили на паркинг към сграда с административен адрес ул. "Ген. Радко Димитриев" №1 в УПИ I - 1 за жилищни нужди и подземни гаражи в кв. 1 по действащия регулационен план на кв. " Гладно поле" - гр. Пловдив

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ I - комплексно застрояване, за магазин, ресторант и кафе-сладкарница, трафопост и озеленяване, кв. 3 по плана на кв. "Дружба" - на гр. Пловдив

Схема за разполагане на СПО в УПИ I - комплексно жилищно строителство, квартал 4 нов по плана на кв. "Изгрев"

Схема за разполагане на СПО в УПИ I - комплексно жилищно строителство, квартал 4 нов по плана на кв. "Изгрев"

Схема за разполагане на стационарни типови обекти /СПО/, в зона за търговия и услуги, в УПИ I - Комплексно застрояване, озеленяване и подземни гаражи по действащия регулационен план на кв. 2 по плана на кв. "Дружба", ПИ с идентификатор 56784.553.19 по КК и КР на гр. Пловдив

Схема за разполагане на СПО в УПИ I - за компл. жил. стр., кв. 12-нов, по плана на кв. "Изгрев" - гр. Пловдив, ул. "Златорог" №10А пред бл. №4602

Схема за разполагане на СПО за търговия и услуги в УПИ I - за комплексно застрояване, за магазин ресторант и кафе - сладкарница, транспорт и озеленяване

Обявление   Схема