Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Съобщение до Гергана Костадинова Караиланска, Управител на "Луксор-2015" ЕООД

Съобщение

Съобщение до Атанас Василев Минчев, Управител на ЕТ "Късмет - Атанас Минчев"

Съобщение

Съобщение - ОП „Региони в растеж“

Съобщение

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" ПОЛУЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ ПОЛУЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" ПОЛУЧИЛИ ОТРИЦАТЕЛНА ОЦЕНКА

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ ПОЛУЧИЛИ ОТРИЦАТЕЛНА ОЦЕНКА

Процедура за подбор на жилищни сгради по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Процедура за подбор на жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Съобщение до Петранка Димитрова Николова, ул. "Босилек" No.20, ет.5, ап.13

Съобщение

Съобщение до Ненка Нанева Гачева, ул. "Босилек" No.18, ет.4, ап.10

Съобщение

Съобщение до Елена Асенова Величкова, ул. "Босилек" No.22, ет.4, ап.12

Съобщение

Съобщение до Даниела Георгиеева Брънгова, ул. "Босилек" No.20, ет.7, ап.20

Съобщение