Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Обявление

Обявление

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Детелина" - Пловдив x

ОБЯВЛЕНИЕ Предложение УЧИЛИЩЕН ПЛОД Предложение УЧИЛИЩНО МЛЯКО

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ПЛОВДИВ АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 02_ИЗТОЧЕН

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ПЛОВДИВ АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 02_ИЗТОЧЕН

Приложение No.2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС

Приложение No.2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС

Констативен Акт No.17 по чл.57а ал.2 от ЗУТ

Констативен Акт No.17 по чл.57а ал.2 от ЗУТ

Констативен Акт No.16 по чл.57а ал.2 от ЗУТ

Констативен Акт No.16 по чл.57а ал.2 от ЗУТ

Уведомление до Директора на РИОСВ - ПЛОВДИВ

Уведомление

Констативен АКТ No.13, по Чл. 57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.13, по Чл. 57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.12, по Чл. 57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.12, по Чл. 57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.11, по Чл. 57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.11, по Чл. 57а Ал.2 от ЗУТ