Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Договор за определяне на броя, вида и седмичната кратност на обслужване на съдовете за битови отпадъци

Договор за определяне на броя, вида и седмичната кратност на обслужване на съдовете за битови отпадъци

Констативен АКТ No. 120 по чл. 57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ

Съобщение до Росица Илиева Келбечева относно Заповед с изх. No. ЗРИ 617/04.12.2017 г.

Съобщение

Съобщение до Зюмбюла Георгиева Иванова във връзка с гаражна клетка No. 49

Съобщение

Съобщение до Пейчо Вълканов Вълканов

Съобщение

Съобщение до Анелия Михайлова Стоянова във връзка с демонтиране на гаражна клетка

Съобщение

Съобщение до Николай Петков Стоянов във връзка с демонтиране на гаражна клетка

Съобщение

Съобщение до Найден Методиев Бегов във връзка с демонтиране на гаражна клетка

Съобщение

Съобщение до Таня Иванова Барукчиева във връзка с демонтиране на гаражна клетка

Съобщение

Съобщение до Иван Тодоров Тошев във връзка с демонтиране на гаражна клетка

Съобщение