Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Констативен акт No. 33 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт No. 33 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ

Съобщение до Николай Тихомиров Бареков, ул. "Добри Войников" 25, ет. 1, ап. 1

Съобщение

Съобщение до Р. Балабанова - управител на "Кабелкомерс" ООД, ул. "Дамян Балабанов" 10

Съобщение

Заповед No.ЗРИ-193 от 05.06.2018 г.

Заповед No.ЗРИ-193 от 05.06.2018 г.

Заповед No.ЗРИ-187 от 05.06.2018 г.

Заповед No.ЗРИ-187 от 05.06.2018 г.

Заповед No.ЗРИ-185 от 05.06.2018 г.

Заповед No.ЗРИ-185 от 05.06.2018 г.

Констативен акт No.32 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт

Констативен акт No.31 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт

Констативен акт No.30 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт

Констативен акт No.29 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт