Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Съобщение на основание чл. 32 од ДОПК

ЗАПОВЕДИ ОТ NO. ЗРИ-568 и NO. ЗРИ-570 от 17.09.2020 г. - ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОБЕКТИ

ЗАПОВЕДИ ОТ NO. ЗРИ-531 ДО NO. ЗРИ-564 от 16.09.2020 г. - ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ ПОСТРОЙКИ

Съобщение и заповед до Николина Костадинова Георгиева, ул."Бъндерица" No.18, ет.5, ап.14, бл.2256, гр.Пловдив

Съобщение до Любка Илиева Павлова, ул."Сокол" No.14, ет.1, ап.4, бл.4005 Б, гр.Пловдив

Съобщение до ЕТ "МИРАЙ-МАРГАРИТА МЕТОДИЕВА" Маргарита Методиева, ул."Крайна" No.57, Пловдив

Съобщение до ЕТ "КАДРИЕВСКИ-ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ" Георги Чакъров, ул."Крайна" No.12, ет.5, ап.13, Пловдив

Съобщение до ЕТ "БГ ТУРИМПОРТ-АСЕН МЕТОДИЕВ" Асен Методиев, ул."Батак" No.40, ет.7, ап.17, Пловдив

Съобщение до ЕТ "БГ ТУРИМПОРТ-АСЕН МЕТОДИЕВ" Асен Методиев, ул."Батак" No.40, ет.7, ап.17, Пловдив

Съобщение до "ЕЛИФ-КРАСИМИР МИХАЙЛОВ" Красимир Филипов Михайлов, ул."Шумен" No.44, Пловдив