Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Констативен АКТ No.38 по ЧЛ.225а от ЗУТ

Констативен АКТ No.38 по ЧЛ.225а от ЗУТ

Констативен АКТ No.37 по ЧЛ.225а от ЗУТ

Констативен АКТ No.37 по ЧЛ.225а от ЗУТ

Констативен АКТ No.36 по ЧЛ.225а от ЗУТ

Констативен АКТ No.36 по ЧЛ.225а от ЗУТ

Констативен АКТ No.35 по ЧЛ.225а от ЗУТ

Констативен АКТ No.35 по ЧЛ.225а от ЗУТ

Констативен АКТ No.34 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.34 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.33 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.33 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.32 по ЧЛ.225а от ЗУТ

Констативен АКТ No.32 по ЧЛ.225а от ЗУТ

Съобщение до "Свидетелите на Йехова в Б-я", ул. "Орловец" No.3

Съобщение

Съобщение до Маня Киркор Върбанова, ул. "Арчарица" No.4

Съобщение

Съобщение до Христо Върбанов, ул. "Арчарица" No.4

Съобщение