Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Обявление относно инвестиционно предложение

Обявление

Заповед No. 190A-162

Заповед No. 190A-162

Обявление по чл. 124 Б, Ал.2 от ЗУТ

Обявление

Съобщение на основание чл.56, ал.3 от АПК във връзка с чл.124б, ал.2 във връзка с ал.3 от ЗУТ

Съобщение

Обявление по чл. 124 Б, Ал.2 от ЗУТ

Обявление

Съобщение до всички собственици на ул. "Коста Паница" No.3

Съобщение

Договор за определяне на броя, вида и седмичната кратност на обслужване на съдовете за битови отпадъци

Договор

Съобщение до Христо Върбанов Върбанов, ул. "Арчарица" No.4

Съобщение

Констативен акт No. 3

Констативен акт No. 3

Съобщение до Василка Добрева Стефанова, ул. "Ландос" No.18

Съобщение