Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Информация за освобождаване от заплащане на наемна цена/обезщетение от наематели на общински недвижими имоти, управлявани от район „Източен.

Освобождаването става чрез подаване на нарочно заявление в свободен текст, придружено от документите, описани в заповед №20 ОА-757/22.04.2020 г. на кмета на община Пловдив. Повече информация можете да получите на тел. 032/60 10 68; 032/60 10 99 и 032/60 10…

Заповед No. РД-20-264/24.04.2020 г. - по програмата "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Детелина"

Заповед No. РД-20-264/24.04.2020 г.

В район „Източен“ продължава приема на заявления за ползване на услугата „Патронажна грижа в дома“

Във връзка с продължаването и увеличаването на капацитета по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г. се приемат заявки за ползване на социалната услуга. С тази краткосрочна мярка Оперативна програма „Развитие…

Заповеди от No. ЗРИ-248 до No. ЗРИ-270 - за премахване на незаконни постройки

Заповеди от No. ЗРИ-248 до No. ЗРИ-270

Обявление схема №18 паркоместа

Обявление схема №18 паркоместа

Констативен АКТ No.43 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.43 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Покана за онлайн открита практика на тема "Големият интерактивен екран за малките любопитковци"

Визуализация на видеоклипа в YouTube „Lesson01“Учители: Зоя Колева и Мария Геориева Визуализация на видеоклипа в YouTube „Lesson02“ Учители: Кръстина Тодорова и Силвия Петринска

Район "Източен" улеснява заплащането и пререгистрацията на домашни любимци

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми граждани, такса „Домашен любимец“, може да се заплаща и по банков път на посочената по-долу банкова сметка район „Източен“ при Инвестбанк: BG72I0RT 73753302000703 За случаите с плащане по банков път, както и за хората, които са освободени ,…

Констативен АКТ No.42 по ЧЛ.225а от ЗУТ

Констативен АКТ No.42 по ЧЛ.225а от ЗУТ

Съобщаване на Протокол №5 от 05.02.2020 г., точка 7 на ЕСУТ при Община Пловдив за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.2 нов по плана на кв. "Източна индустриална зона-ІV част"-Пловдив.

Протокол No.5 гр. Пловдив 05.02.2020 г. – част 1 Протокол No.5 гр. Пловдив 05.02.2020 г. – част 2 Извлечение от план за регулация Проект – част 1 Проект – част 2 Проект – част 3