Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Заповед РД-01-262/14.05.2020 г.

Заповед РД-01-262/14.05.2020 г.

Заповед РД-01-263/14.05.2020 г.

Заповед РД-01-263/14.05.2020 г.

Заповед РД-01-265/14.05.2020 г.

Заповед РД-01-265/14.05.2020 г.

Заповед РД-01-264/14.05.2020 г.

Заповед РД-01-264/14.05.2020 г.

Обявление

Обявление Уведомяваме заинтересованите лица, че от 14.05.2020 г. започва приема на документи за платени паркоместа по схема №18. Обхват на схемата: ул. „Бр. Свещарови“, ул. „Славейна“, ул. „Марин Дринов“ и бул. „Източен“. Заявления по образец могат да бъдат подавани до…

Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Община Пловдив на 13.05.2020 г

Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Община Пловдив на 13.05.2020 г.

За седма поредна година Община Пловдив организира за гражданите кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен събирателен пункт. Тази година инициативата ще се проведе на 13 май (сряда), като мобилния пункт ще бъде позициониран на адрес:…

Съобщение за издадена скица-виза за проектиране на "Жилищна сграда" в УПИ XII-102, кв. 526-нов, по плана на Първа градска част - гр. Пловдив, ул. "Селимица" No.6-6a

Съобщение Скица

Заповед No.20 0А-788 / 27.04.2020 г.

Заповед No.20 0А-788 / 27.04.2020 г.

Заповед No.20 0А-735 / 22.04.2020 г.

Заповед No.20 0А-735 / 22.04.2020 г.

Съобщаване на Протокол №8 т.6 от 19.02.2020 г. на ЕСУТ на Община Пловдив за разглеждане на проект за ПУП-ПРЗ на част от кв.1 нов по плана на кв. "Изгрев-изток"-Пловдив

ПУП – ПРЗ Протокол No.8 / 19.02.2020 г. – част. 1 Протокол No.8 / 19.02.2020 г. – част. 2