Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Съобщение до Асен Тодоров Димитров, ул."Калина" No.60, ет.5, ап.14, бл.4006, гр.Пловдив

Съобщаване на ОУП

Съобщение до Николина Борисова Маринова, ул."Ландос" No.11, бл.260 В, ет.8, ап.30, гр. Пловдив

Съобщение до Шефие Хасанова Кадим, ул."Ландос" No.26, бл.217 З, ет.5, ап.15, гр. Пловдив

Съобщение до Георги Станчев Коцев, бул."Цариградско Шосе" No.39, бл.201, вх.Е, ет.1, ап.1, гр. Пловдив

Съобщение на основание чл. 32 од ДОПК

ЗАПОВЕДИ ОТ NO. ЗРИ-568 и NO. ЗРИ-570 от 17.09.2020 г. - ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОБЕКТИ

ЗАПОВЕДИ ОТ NO. ЗРИ-531 ДО NO. ЗРИ-564 от 16.09.2020 г. - ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ ПОСТРОЙКИ

Съобщение и заповед до Николина Костадинова Георгиева, ул."Бъндерица" No.18, ет.5, ап.14, бл.2256, гр.Пловдив

Съобщение до Любка Илиева Павлова, ул."Сокол" No.14, ет.1, ап.4, бл.4005 Б, гр.Пловдив