Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения до граждани

Съобщение до Марин Топалов, ул."Варвара" №8, гр. Пловдив

Съобщение до Ангел Атанасов, ул. "Сокол" №1, бл.4001, ет.5, ап.19, гр. Пловдив

Съобщение до Георги Ангелов, ул. "Бъндерица" №18, бл.225, ет.4, ап.10, гр. Пловдив

Съобщение до Кольо Аргиров, ул."Сокол" №3, ет.8, ап. 31, гр.Пловдив

Съобщение до Донка Карагьозова, ул."Сокол" No.23, Бл.4003, Вх.Г, Ет.4, Ап.14, гр.Пловдив

Съобщение до Райчо Шолов, ул."Възход" №25, бл. 4014, вх.К, ет.7, ап.18, гр. Пловдив

Съобщение до Донка Карагьозова, ул."Сокол" No.23, бл.4003, вх.Г, ет.4, ап.14, гр. Пловдив

Съобщение до Малин Йорданов, ул."Сокол" No.17, бл.4002, вх.Б, ет.8, ап.32, гр.Пловдив

Съобщение до Надежда Михайлова, ул. "Сокол" №29, бл. 4003, вх.А, ет.1, ап. 4, гр. Пловдив

Съобщение до Надежда Михайлова, ул. „Сокол“ №29, бл. 4003, вх.А, ет.1, ап. 4, гр. Пловдив

Съобщение до Златка Атанасова, ул."Батак" № 42, бл. 4015, вх.А, ет.8, ап.21, гр.Пловдив