Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения до граждани

Съобщение до Ема Гаджонова, ул."Ландос" №5, ет.3, ап.12, бл.260, вх.Е, гр.Пловдив

Съобщение до Ангелина Огнянова, ул. "Крайна" №1, бл.4059, ет.8, ап.24, гр.Пловдив

Съобщение до Славчо Ибрям, ул."Сокол" №21, ет.3, ап.12, гр. Пловдив

Съобщение до Пенка Тошева, ул. "Цариградско шосе" №39, ет.1, ап.33, гр. Пловдив

Съобщение до Невена Карагьозова, ул."Крайна" №15, бл.4058, вх.А, ет.1, ап.3, гр.Пловдив

Съобщение до Роза Йорданова, ул. "Елба", №36, ет.2, ап.5, вх.А, бл.4009, гр. Пловдив

Съобщение до Любчо Атанасов, ул. "Сокол" №13, ет.5, ап.17, вх.Г, бл.4002, гр. Пловдив

Съобщение до Любчо Атанасов, ул. „Сокол“ №13, ет.5, ап.17, вх.Г, бл.4002, гр. Пловдив

Съобщение до Мийрем Адилова, ул. "Сокол" №3, ет.33, ап.5, вх.Г, бл.4009, гр. Пловдив

Съобщение до Мийрем Адилова, ул. „Сокол“ №3, ет.33, ап.5, вх.Г, бл.4009, гр. Пловдив

Съобщение до Роза Ангелова, ул. "Звънче" №3, гр. Пловдив

Съобщение до Надка Бошнакова, ул."Елба" №32, бл.4009, ет.3, ап.9, гр. Пловдив