Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Конкурси

Обява - конкурс за обществени възпитатели за календарната 2021 г.

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността Главен инспектор в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Обява за конкурс за длъжността Главен инспектор в дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността Главен инспектор в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Обява за Главен инспектор СК

Район Източен обявява конкурс за деца и ученици на тема "аз обичам природата"

РАЙОН „ ИЗТОЧЕН „ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Р Е Г Л А М Е Н Т ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОТОКОНКУРС ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ НА ТЕМА „ АЗ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА“ РЕГЛАМЕНТ: Цел Подкрепа и популяризиране на детското и ученическо творчество в…

Район Източен обявява конкурс за авторско стихотворение на деца и ученици

РАЙОН „ ИЗТОЧЕН „ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Р Е Г Л А М Е Н Т ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА АВТОРСКО СТИХОТВОРЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ РЕГЛАМЕНТ: Цел Подкрепа и популяризиране на детското и ученическо творчество в областта на поезията…

Район Източен обявява конкурс за рисунка на деца и ученици

РАЙОН „ ИЗТОЧЕН „ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Р Е Г Л А М Е Н Т ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ РЕГЛАМЕНТ: Цел Подкрепа и популяризиране на детското и ученическо творчество в областта на изобразителното изкуство…