Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Конкурси

Протокол за системата на определяне резултатите на допуснатите кандидати до конкурс

Протокол

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността главен експерт в отдел "Финанси и стопански дейности"

Обява-Конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Финанси и стопански дейности"

Обява - конкурс за обществени възпитатели за календарната 2021 г.

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността Главен инспектор в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Обява за конкурс за длъжността Главен инспектор в дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността Главен инспектор в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Обява за Главен инспектор СК