Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ XIІ-78, бензиностанция от кв. 14 – нов по плана на МФЗ „Изток“, гр. Пловдив