Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обява за длъжността Директор дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"