Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други съобщения

Заповед РД-01-265/14.05.2020 г.

Заповед РД-01-265/14.05.2020 г.

Заповед РД-01-264/14.05.2020 г.

Заповед РД-01-264/14.05.2020 г.

Информация за освобождаване от заплащане на наемна цена/обезщетение от наематели на общински недвижими имоти, управлявани от район „Източен.

Освобождаването става чрез подаване на нарочно заявление в свободен текст, придружено от документите, описани в заповед №20 ОА-757/22.04.2020 г. на кмета на община Пловдив. Повече информация можете да получите на тел. 032/60 10 68; 032/60 10 99 и 032/60 10…

Заповед № РД-01-131/ 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за стриктна организация по изпълнението й и строг контрол.

Заповед № РД-01-131/ 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за стриктна организация по изпълнението й и строг контрол.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! ПОРАДИ ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРОНАВИРУС (COVID – 19), СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ПРИЕМНИЯ ДЕН НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ ПО E-MAIL: info@iztochen-plovdiv.bg И НА ТЕЛ. 032/60 10 60 РАЙОН „ИЗТОЧЕН СЕ ИЗВИНЯВА ЗА ПРИЧИНЕНОТО…

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!   ПОРАДИ ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРОНАВИРУС (COVID – 19), СЕ ВЪВЕЖДАТ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ ПРИ ФРОНТ ОФИСИТЕ: ЗАБРАНЯВА СЕ СТРУПВАНЕТО НА ХОРА ПО ГИШЕТАТА И КАСИТЕ. МОЛЯ ВЛИЗАЙТЕ ПО ЕДИН…

Договор

Договор

Инвентаризационен опис

Инвентаризационен опис

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191