Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект Големият интерактивен екран за малките любопитковци, № 2019-1-BG01-KA101-061887 Еразъм+, Ключова дейност 1

„Големият интерактивен екран за малките любопитковци“

Проектът се реализира в рамките на програма Еразъм +, Ключова дейност 1. „Мобилност“, сектор „Училищно образование“ в периода от 01.06.2019 г. до 31.05.2020 г.

Проектът "Големият интерактивен екран за малките любопитковци" е насочен към повишаване квалификацията на учителите на ДГ "Маргаритка""- град Пловдив, район „Източен“ в областта на използването на интерактивни изображения в учебно-възпитателния процес в детската градина.

В проекта участват всички учители, като всеки един екип от възрастовите групи разработиха материали и реализираха с децата ситуации по български език, математика и околен свят.

Разработените материали са съобразени с възрастовите възможности на децата, като особено внимание се отдели на българският език, за да се формира натрупване на езикови еталони чрез онагледяване.

Опитът, които се натрупа по време на реализиране на проекта, ни позволи да се повиши компетентността на учителите за структуриране на учебния материал. Това от своя страна, доведе до интерактивен модел на преподаване, така че децата невладеещи добре българския език, да възприемат и усвоят умения и знания в една нова и нестандартна образователна среда.

В процеса на работа се изготвиха план- конспекти за всички възрастови групи по образователните стандарти „Български език“, „Околен свят“ и „Математика“, които се споделяха , като добри практики между учителите в ДГ „Маргаритка“. Оформи се сборник-помагало в помощ на учителя, даващо възможност да се адаптира учебният материал, съобразно възможностите на децата

Нашата идея за онлайн открита практика е, да споделим нашия опит с повече колеги и съмишленици.

За нас ще е удоволствие да ни изпратите вашето мнение и препоръки.

E-mail: margaritka@dg.plovdiv.bg

Интернет страница: dgmargaritkaplovdiv.eu