Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед No.20 0А-735 / 22.04.2020 г.

Заповед No.20 0А-735 / 22.04.2020 г.