Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед No.190А-2557 Пловдив, 24.10.2019 г.

Заповед No.190А-2557 Пловдив, 24.10.2019 г.