Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Удостоверение No.2/14.02.2020 г. за въвеждане в експлоатация на строеж: "Производствена сграда на "БЛОК 2003" ООД"

Удостоверение No.2/14.02.2020 г. за въвеждане в експлоатация на строеж: "Производствена сграда на "БЛОК 2003" ООД"