Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение за издадена скица-виза за проектиране на "Жилищна сграда" в УПИ XII-102, кв. 526-нов, по плана на Първа градска част - гр. Пловдив, ул. "Селимица" No.6-6a

  1. Съобщение
  2. Скица