Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение - разгледан проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 14 по плана на МФЗ "Изток" - Пловдив

  1. Съобщение
  2. ПУП-ПРЗ-КВ.14 МФЗ ИЗТОК ПУП ПРЗ УПИ IV