Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение на основание чл.56, ал.3 от АПК във връзка с чл.124б, ал.2 във връзка с ал.3 от ЗУТ

Съобщение